Chrup psa

 

Chrup psa slúži nielen na mechanické spracovanie potravy, ale aj na obranu či útok a vyjadrenie emócií. Zuby sú tvrdé, kalcifikované štruktúry vklinené do čeľusti a rezákovej kosti – horná časť chrupu a v sánke – dolná časť chrupu.

 

Prerezávanie zubov u šteniat začína rezákmi približne vo veku 3 - 4 týždňa. Mliečny chrup obsahuje 28 zubov - 14 v hornej čeľusti a 14 v dolnej. Skladá sa z 6 rezákov, 2 špičiakov a 6 črenových zubov v každej čeľusti. Chýbajú črenové zuby (P1) a všetky stoličky. K výmene mliečneho chrupu dochádza okolo 3 - 4. mesiaca a trvá do 6. mesiaca života.

Trvalý chrup psa obsahuje 42 zubov. 20 zubov v hornej čeľusti a 22 dolnej. Zložený je z 12 rezákov (z lat. incisivi – I), 4 špiciakov (Canini – C), 16 črenových (Premolares – P) a 10 stoličiek (Molares – M).

Oligodontia – málozubosť - menej ako 42

Polydontia (hyperdontia) – viac ako 42 zubov

I – rezáky – dentes incisivi

I 1 – klieštik

I 2 – stredniak

I 3 – krajniak

C – špičiaky – dentes canini

P – premoláre –črenové zuby - dentes premolares (P 1, P 2, P 3, P 4)

M – moláre – stoličky - dentes molares (M 1, M 2, M 3)

chrup 

Skus psa

Predhryz - dolná čelusť je dlhšia ako horná čelusť

Podhryz - dolná čelusť je kratšia ako horná, medzi radom dolných a horných rezákov je medzera.

Kliešťový záhryz - rezáky sa vzájomne dotýkajú

Nožnicový záhryz - rad horných rezákov prekrýva dolné rezáky tak, že sa dolné rezáky dotýkajú vnútorných plôch horných rezákov.

skus