Parvoviróza

 

Parvovírusova choroba psov bola prvý krát diagnostikovaná v roku 1978. Vyznačuje sa vysokou úmrtnosťou šteniat a psov mladších vekových kategorií. Zvýšená citlivosť je u plemien rotvajler, doberman a labradorský retriver. Až 95% dospelých psov má protilátky proti parvoviróze.

článok 46 

Šteňatá sú náchylné na toto ochorenie hlavne v období 8 – 15 týždňov z dôvodu vymiznutia materských protilátok. Vírus sa do prostredia vylučuje fekáliami, močom, slinami a zvratkami. Do organizmu psa sa dostáva vodou, krmivom kontaminovaným fekáliami. Tak tiež kontaminované predmety, ľudia (obuv), hmyz. Inkubačná doba je 7 až 14 dní.

Známe sú dve formy parvovirózy:

Myokarditída

Vo veku 3 – 4 týždňov sa myocyty srdca delia najrýchlejšie. Práve na nich sa vírus po preniknutí do organizmu viaže. Myokarditída ma rýchly priebeh. Častý je náhly úhyn klinicky zdravého jedinca alebo celého vrhu. Ak šteňa prežije môže neskôr uhynút z dôvodu zlyhania srdca. V prípade, že sa tak nestane vyskytujú sa u nich srdcové chyby. Psy niesú vhodné na ďalší chov.

Enteritída

Riziko nákazy stúpa pri odstavených šteňatách. Množenie buniek myokardu sa spomaľuje, ale enterocyty tenkého čreva majú v tomto období vysokú mytotickú aktivitu. Prognóza je priaznivá, ak odoznejú behom piatich dní základné klinické príznaky (zvracanie, hnačka). Pri starších šteňatách a mladých dospelých psoch je možnosť prežitia vždy väčšia.

Parvovírusová myokarditída sa vyskytuje zriedka. Častejšia je enteritída.

Príznaky:

zvýšená telesná teplota, apatia, neprijímanie potravy, strata telesnej hmotnosti, zvracanie, silno zapachajúce výkaly (hnačka) s prímesou krvi a hlienu, z dôvodu dehydratácie zvýšený smäd, po prijatí vody náhle zvracanie

Najlepšou prevenciou je vakcinácia.

Pravidelne vakcínované chovné suky je potrebné dva týždne pred pripustením vakcínovať živou vakcínou a revakcínovať v druhej polovici gravidity inaktivovanou vakcínou.

Šteňatá od imúnnych matiek sa vakcínujú vo veku 6 – 8 týždňov inaktívovanou vakcínou. Potrebné je revakcínovať dva krát v intervale 3 týždne tak, aby posledná revakcinácia bola vykonaná po dovŕšení 3. mesiaca veku.

U šteniat vakcínovaných neskôr ako vo veku 6 týždňov je potrebná aspoň jedna revakcinácia o 3 – 4 týždne.

Šteňatám od neimúnnych matiek sa podávajú na navodenie pasívnej imunity komerčné preparáty – imunoglobulíny (injekčne).

autor: tulko.sk