Vývoj psa

 

O pôvode cicavcov (Mammalia) máme iba torzovité informácie. Vieme, že ich vznik siaha približne do obdobia pred 200 miliónmi rokov, pričom zvláštna vetva mäsožravých cicavcov sa vyvinula približne pred 54 až 38 miliónmi rokov. Boli to šelmy, veľmi rôznorodá skupina dravých cicavcov, ktoré sa odlišovali od ostatných mäsožravých zvierat iba tým, že mali päť mimoriadne ostrých zubov – trhákov. Isteže aj veľa iných predátorov v dávnoveku i dnes sa živí mäsom, no iba mäsožravé cicavce majú zuby od počiatku vyvinuté na trhanie a žuvanie (štyri horné črenovce a prvá dolná stolička) a až neskôr saKreodonty:

Creodontia- malé dravé mäsožravé cicavce žijúce v treťohorách

Miacis:

 • fosílne zvyšky zubov zvierat zo skupiny Miacis naznačujú, že tento mäsožravec žil v období eocénu
 • tieto malé dravce roztiahnuteľné pazúry, čo naznačuje, že sa vedeli pohybovať aj na stromoch

Hesperocyon:

 • pravdepodobne ide o priameho potomka psej rodiny, ktorá sa vyvinula v dnešnej Severnej Amerike pred 38 až 26 miliónmi rokov
 • je to najstarší druh vyznačuje sa takou anatómiou vnútorného ucha, aká je charakteristická pre čeľaď psovitých

Tomarctus:

 • mäsožravý cicavec, ktorý sa vyvinul nezávisle vo viacerých oblastiach sveta
 • pochádza z eurázijského kontinentu a existoval predpoklad, že ide o predka psa
 • nedávne výskumy však spochybnili túto líniu

Leptocyon:

 • miocéne, v období medzi 26 až 7 miliónmi rokov, sa objavilo 42 druhov rozličných radov podobných čeľadi psovitých
 • dnes sa za skutočného predka psa a ďalších súčasných mäsožravcov považuje práve Leptocyon

Súčasné psy – Canidae

 • ku koncu pliocénu a začiatkom obdobia pleistocénu, pred 2 miliónmi rokov, vznikol základný kmeň všetkých súčasných mäsožravcov
 • predchádzajúcich asi 50 rodov čeľade psovitých sa značne zredukovalo na súčasných 10 rodov
 • najväčší z nich je rod Canis, do ktorého patria vlky, šakaly, kojoty a psy
 • druhú veľkú skupinu tvorí rod Vulpes s 12 druhmi líšok a hyen

Pôvodné mäsožravce   

Predkovia súčasných cicavcov prežili, lebo sa adaptovali v danom čase v danom prostredí. Tieto praveké cicavce boli väčšinou bylinožravce, ktoré sa živili výlučne rastlinnou potravou. Neskôr, keď sa vyvinuli mäsožravce, stali sa pôvodní vegetariáni ich potravou. Približne pred 50 miliónmi rokov, keď vznikol dnes už zaniknutý druh mäsožravých cicavcov nazývaný Miacis, začal sa u nich vyvíjať tvar zubov a stavba chrupu podobné dnešným mäsožravcom. Počas nasledujúcich 25 miliónov rokov s rozvíjacou sa vegetáciou nastalo postupné rozmnoženie bylinožravcov, čo sa primerane odzrkadlilo na explozívnom rozmnožení radov mäsožravcov. Mnohí prírodovedci tvrdia, že najvzdialenejší psí predkovia žili v severnej Amerike a patrili k vyhynutému rodu Hesperocyon – mäsožravým šelmám, ktoré sa rozrástli do nesmierneho okruhu druhov vrátane dnešných.

Zdroj: www.fortunalibri.sk